top of page

Zāliena sēklu maisījumi apzaļumošanai

celu-nomalesm_br_edited.jpg

Ceļu nomalēm

C1 - Ceļa zaļajām joslām
C2 - Grāvjiem, nogāzēm
C5 - Plašām teritorijām

Public Park

Parkiem

Īpaši populārs ir M3 maisījums, kas pacieš daļēju noēnojumu un sausumu

Sportam

M2 - Spēļu un sporta laukumiem
M5 - Futbola stadionu ierīkošanai

Ready to Kick

Privātīpašumiem

M1 - Parter zāliens, M2 - Sporta spēlēm, M3 - ēncietīgs, piemērots Rīgas un jūrmalas apkārtnei, M4 - Dekoratīvais. 
Lauku piemājas teritorijām var izmantot C1 un C5 maisījumus

Grass Lawn

M/1 - Parter

Universāls zāliens piemājas dārzu, vasarnīcu, parku apzaļumošanai veicot labiekārtošanas darbus. Sējas gadā intensīvi cero, labi nosedz augsni, daudzgadīgs.

Izsējas norma 20 - 40 g/m2

sarkanā auzene 45-55 %

ganību airene 22-27 %

pļavas skarene 22-27 %


M/2 - Sport 

Zāliens aktīvai izmantošanai. Izturīgs pret nomīdīšanu. Pēc bojājumiem – sala, sausuma, nomīdīšanas - ātri atjauno zelmeni, daudzgadīgs.

Izsējas norma 30 - 40 g/m2

sarkanā auzene 15-20 %

ganību airene 50-60 %

pļavas skarene 20-30 %


M/3 - Park 

Zāliens mauriņa ierīkošanai sausās, smilšainās augsnēs, izturīgs pret daļēju noēnojumu, daudzgadīgs.

Izsējas norma 20 - 40 g/m2

sarkanā auzene 30-35 %

aitu auzene 30-35 %

niedru auzene 5 - 10 %

ganību airene 5 - 10 %

pļavas skarene 20-25 %

M/4 - Dekoratīvais 

Smalks un skaists zāliens pilsētas un piemājas dārzu apzaļumošanai, daudzgadīgs.

Izsējas norma 30 - 40 g/m2

Stīgojošā sarkanā auzene 25-30 %

Sarkanā auzene 15-20 %

Ganību airene 20-25 %

Pļavas skarene 20-25 %

M/5 - Stadions

Zāliens iztur intensīvu slodzi, īpaši piemērots futbola stadionu ierīkošanai. Daudzgadīgs.

Izsējas norma 40 - 50 g/m2

Ganību airene 50 %

Pļavas skarene 50 %

Ceļš 1

Maisījums ceļa zaļo joslu apzaļumošanai. Daudzgadīgs un izturīgs zāliens. Strauji izveido zaļu zelmeni, biezu un izturīgu velēnu.

Maisījuma izsējas norma: 15 – 20 g/m2

sarkanā auzene 40 %

pļavas auzene 30 %

ganību airene 25 %

pļavas skarene 5 %

Ceļš 2

Maisījums ceļa nogāžu un grāvmalu apzaļumošanai. Nostiprina augsni, veido noturīgu un biezu velēnu. Labi aug sausās smilts augsnēs, daudzgadīgs.

Maisījuma izsējas norma: 15 – 20 g/m2

sarkanā auzene 45 %

pļavas auzene 30 %

aitu airene 20 %

pļavas skarene 5 %

C/5

Daudzgadīgs stiebrzāļu maisījums, kuru var izmantot zālieniem ceļu, plašāku celtniecības objektu un teritoriju apzaļumošanai. Ātraudzīgs, pieticīgs labi, spēj pielāgoties dažādiem augšanas apstākļiem. Piemērots audzēšanai nabadzīgās, mazielabotās augsnēs un kūdras augsnēs.

Izsējas norma 50 – 60 kg/ha.

ganību airene 15-20 %

pļavas auzene 25-30 %

timotiņš 35-40 %

sarkanā auzene 15-20 %

Baltais āboliņš

Baltais āboliņš (Trifolium repens) ir stīgotāja apakšzāle. Ilggadīgs, bieži sastopams savvaļā. Tas necieš noēnojumu un ilgstošu sausumu. Vislabāk padodas mēreni mitrās, ar kaļķiem un trūdvielām bagātās augsnēs, var paciest applūšanu. Laba ataugšanas spēja gan pēc noganīšnas, gan nopļaušanas. Pacieš nomīdīšanu un zemu apganīšanu. Agrs, zied maijā un turpina ziedēt līdz rudenim. Ziemcietība vidēja. Kopā ar pļavas skareni ir svarīgs ilggadīgo ganību augs.


Pļavas skarene

Pļavas skarene (Poa pratensis) ir stīgotāja apakšzāle, Daudzgadīga, bieži sastopama savvaļā. Nav izvēlīga augsnes ziņā, taču vislabāk padodas irdenās trūdvielām bagātās smilšmāla, mālsmilts un smilts augsnēs. Labi aug arī kūdras augsnēs, pacieš applūšanu. Ļoti laba ziemcietība. Lopbarības kvalitāte laba, ar labu sagremojamību un apēdamību. Pavasarī attīstās agri un zied jūnija sākumā. Pilnu ražu dod 3. gadā pēc sējas. Izteikta spēja veidot blīvu un noslēgtu zelmeni, tāpēc tā ir neatņemama sastāvdaļa ilggadīgu ganību zelmeņu ierīkošanā. Pēc noganīšanas vai nopļaušanas ļoti labi ataug. Pļavas skareni plaši izmanto arī dekoratīvo zālienu ierīkošanā.

Sarkanā auzene

Sarkanā auzene (Festuca rubra) ir stīgotāja apakšzāle ar spēju veidot skrajus cerus. Daudzgadīga, brīvā dabā sastopama gandrīz visos dabiskajos zālājos. Sarkanā auzene ir neizvēlīga augsnes ziņā, tā aug gan sausās smilšainās augsnēs, kas ir skābākas, gan mitrās un kūdrainās augsnēs. Ražības un barības vērtības ziņā sarkanā auzene atpaliek no citām stiebrzālēm, taču lielās pieticības dēļ to var audzēt vietās, kuras nav piemērotas prasīgākām kultūrām. Pilnu ražu dod 2. vai 3. gadā pēc sējas. Laba ziemcietība. Pēc noganīšanas un nomīdīšanas labi ataug. Agra, ziedēt sāk jau jūnija pirmajā pusē. Piemērota pļaujamo un ganību zālāju ierīkošanai. Sarkano auzeni plaši izmanto dekoratīvo zālienu ierīkošanā. 

Aitu auzene

Aitu auzene (Festuca ovina) ir blīvceru stiebrzāle. Daudzgadīga, bieži sastopama savvaļā barības vielām nabadzīgās augsnēs. Labi aug sausās, smilšainās augsnēs.

Laba ziemcietība, sausumizturība. Pavasarī attīstās agri, ataugšanas spēja vāja. Aitu auzeni izmanto dekoratīvajos zālienos sausās un mazauglīgās augsnēs, kā arī zālienu ierīkošanai nogāzēs, un degradētās augsnēs.

bottom of page